«Ազգային օրակարգ» կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների, ծախսերի, գույքի 2020 թվականի հաշվետվություն